Bevezető

Tisztelt Látogatónk!

Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően közérthető és egyszerű nyelvezeten megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.

A honlap üzemeltető Funnycar Tréning Kft. GDPR-nak megfelelő adatvédelmi tájékoztatója (2018. május 25.)

Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja a Funnycar Tréning Kft.-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a megrendeléshez Ön szükségszerűen meg kell hogy adjon azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.

Weboldalunk sütiket helyezhet el a felhasználó készülékén, melyről első látogatás alkalmával a weblap tájékoztatja a böngészőt. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-k elhelyezését törölni, illetve letiltani szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál, vagy a Weboldalon a Süti tájékoztató oldalon a megfelelő tiltó gombra kattintva is megteheti. 

Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében a Funnycar Tréning Kft. kijelenti, hogy sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Ki a szolgáltató?

Cégnév: Funnycar Tréning Kft.

Viola Albert ügyvezető

Székhely: 2131 Göd, Jósika utca 14.

Adószám: 22938587-2-13

Számlaszám: K&H 10403253-50526574-67821006

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55315/2012.

Cégjegyzékszám: 13-09-140386

Nyilvántartásba vételi szám: 1244/2012/B

Telefonszám: +36 20 625 9419

web: www.funnycar.hu

email: info@funnycar.hu

A funnycar.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: Sales Média Kft 1174 Bp. Aranykoszorú köz. 6

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Név, cím magánszemélyeknél

számlázáshoz szükséges

Bankszámlaszám

Átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg

Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa megadott email címe, telefonszáma

szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges

Átvevő neve, telefonszáma, címe

szállításhoz szükséges

Megrendelt áru/szolgáltatás ára, mennyisége

Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

IP cím

Marketing célú adatkezelés

 

Különleges adatokat nem kezelünk.

Amennyiben szülőként egy 16 év alatti gyermek részére ad valaki hozzájárulást, akkor a gyermek mellett a szülő adatait is kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által az online felületen bekért személyes adatok jogszabályon (a számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, és a szállításhoz szükséges adatok, és a felhasználói fiók biztonsága és azonosítása esetében), amennyiben a honlapon a regisztráció után vásárlás is történik. Ezeket ezeket szolgáltatásunk nyújtásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.

Amennyiben csak a regisztrációt végzi el, de nem vásárol, illetve az önkéntesen kitölt mezők esetében az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

Látogatóinknak szintén lehetősége van üzenetküldésre és chat funkció elérésére, és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 30 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén hamarabb is töröljük. Telefonszámokat nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak anomizált módon továbbítunk adatokat az Európai Unió területén kívülre. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak, melynek jogalapja a jogos üzleti érdek. Rendszeres hírlevelet nem küldünk. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként nem saját magát adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azaz azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és elfogadja azt).

Tekintettel arra, hogy a Funnycar Tréning Kft. módjában nem áll a közölt személyes adatok valódiságának illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért a Funnycar Tréning Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse a Funnycar Tréning Kft.-t e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás, illetve adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz.

A funnycar.hu automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az adatokat a következő módokon tároljuk:

- megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat

- megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat.

- adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

A regisztráció során megadott adatokat online módon, tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

Az Adatkezelőnél nem online leadott megrendeléseket és megkötött szerződéseket elektronikus vagy papír alapon őrizzük és tároljuk. Az online leadott megrendeléseket csak elektronikusan tároljuk.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felelősség vállalási nyilatkozatot kell kitölteni, melyek eredeti példányát napig őrzünk meg. Másolatot nem készítünk róluk, nem digitalizáljuk.

A papír alapon tárolt személyes adatokat őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz, vagy azok részeihez illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A személyes jellegű információk szolgáltatására a regisztráció során azon célból kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában, személyekre, csoportokra, egyedi azonosítóra nem visszavezethető módon egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk azért, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

Sütik

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetneknek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük azokat igénybe.

Ezek olyan sütik, egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.

Marketing kategóriájú sütink segít fokozni a felhasználói élményt azzal, hogy a látogató számára legérdekesebbek tartalmat jelenítsék meg.

A marketing alapú sütit akkor használunk, ha Ön hozzájárul, ellenkező esetben ne nyomja meg az elfogadó gombot.

A használt sütik:

Azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk marketink alapú sütiket használjon.

Ha a marketing sütik elfogadása gombra kattint, engedélyezi ezeket. A marketing cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.

A sütik által tárolt adatok legkésőbb félévig kerülnek megőrzésre.

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

A Google sütijeit itt tilthatja le.  Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

Facebook

A Facebookon funnycar tréning és élményajándék néven profilt tartunk fenn, ahol az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Név

Cím

Tevékenység

Átadott adatok köre

Con-Ceptus Kft 2112 Veresegyház, Margaréta u. 24

Könyvelés

Név, cím

Domain Regisztráció Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.

tárhelyszolgáltatás

Online kezelt adat

Salesnet Média Kft.

1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A. ép. 2.

 

Honlap fejlesztés

Online kezelt adatok

TNT

 TNT Express Hungary Kft.1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Szállítás

Szállítási név, kacsolattartó neve, telefonszáma

MPL

 MPL Kft. 1055 Budapest, Balaton utca 18. fszt. 2

 Szállítás

 Szállítási név, kacsolattartó neve, telefonszáma

Szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft.1031 Budapest, Záhony utca 7.

számlázó program

Név, cím

Facebook

Facebook Ireland Limited

Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay

Dublin 2, Ireland

Online marketing

Vásárlói pereferenciák, IP cím

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Üzlethelyiségünkben és székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.

A papír alapon tárolt személyes adatokat fizikailag úgy semmisítjük meg, hogy abból adat ne legyen kiolvasható.

Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Online felületen beérkező adatokat a tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Tiltakozhatnak azonban a marketing célú adatkezelés ellen emailben, mely esetben haladéktalanul felhagyunk az érintett ilyen irányú adatkezelésével, és töröljük a nem szükségszerűen kezelendő adatokat.

Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Részletes Adatvédelmi Tájékoztató:

1.1 Fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatgazda: az adatkezelő e feladatkör ellátására kijelölt munkavállalója, aki a jelen tájékoztatóban, illetve az adatkezelést szabályozó más belső szabályozókban meghatározottak szerint az adatkezelő felelősségi körébe tartozó adatkezelések tekintetében, vagy adatkezeléseknek az adatkezelő felelősségi körébe tartozó részében gondoskodik az adatkezelőt terhelő feladatok elvégzéséről; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

1.2     Általános rendelkezések

Az Adatkezelő az egyes általa megkötött szerződéses jogviszonyaival összefüggésben, a szerződésekben rögzített tartalomnak való megfelelés érdekében, valamint értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az érintettek személyes adatait, kizárólag a szerződések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (pl. panaszkezelés, számlázás, stb.), valamint jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében. 

Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat minden elvárható módon védi. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. 

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatai kezelésére jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az irányadó. Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi a www.funnycar.hu honlapján is. 

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelőnél személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Amennyiben a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

2. AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE

2.1    Az érintettek köre

Az Adatkezelő az általa megkötött szerződések, így különösen, de nem kizárólagosan a megbízási, vállalkozási, szolgáltatási, munka szerződések teljesítése, illetőleg a szerződések előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: ügyfél, megbízott, vállalkozó, munkavállaló.

2.2     A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő az általa megkötött szerződések, így különösen, de nem kizárólagosan a megbízási, vállalkozási, szolgáltatási, munka szerződések teljesítéséhez szükséges adatokat, illetőleg a szerződések előkészítése során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről:

o személyes adatok: név, születési név, születési hely és időpont, anyja neve, személyi azonosító jel;

o elérhetőségi adatok: e-mail, telefonszám, lakcím;

o okmányi azonosítók: adóazonosító jel, TAJ szám, személyazonosító okmány típusa és száma;

o egyéb adatok: bankszámlaszám, számlázási cím

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel, így az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Bármely érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő kommunikál. 

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok pontos körét a megbízási, vállalkozási, szolgáltatási, munkaszerződések, valamint a keretszerződések, a teljesítési igazolások, a meghatalmazások, a megrendelések, a bejelentkezési űrlapok, az üzenetküldések, a nyilatkozatok, a számfejtőlapok, és egyéb nyomtatványok valamint a szerződések teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumok (panaszbejelentés, levelezés, stb.) tartalmazzák.

2.3     Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott 2.2. pontban meghatározott adatokat az 1.3 pontban rögzítetteken túl kizárólag a következő célokból kezeli:

a szerződések előkészítése,

szerződő felek közötti kapcsolattartás,

az Adatkezelő és az érintett által megjelölt személyek közötti kapcsolattartás, 

beérkezett panaszok kivizsgálása,

ügyfél azonosítás,

felvilágosítás adása,

karbantartási, műszaki és működési problémák elhárítása,

értékesítés,

ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése érdekében tárolja.

Egyéb célú adatkezelések 

Biztonsági adategyeztetés: adatkezelő az érintett által a szerződés megkötése előtt megadott adatokat ellenőrizheti, melynek során - a szerződéses adatok valódiságának ellenőrzése céljából - az érintett személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti, melyet az érintett fax vagy e-mail útján küldhet meg Adatkezelő részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat Adatkezelő a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolja, majd a szerződéskötést követően haladéktalanul megsemmisíti. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról Adatkezelő az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt az érintett részére. 

Hatósági megkeresés: a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt, aki a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2.4 Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogalapon kezeli, az ettől eltérő esetekben az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával, a

„teljesítési igazolások, a meghatalmazások, a nyilatkozatok, a számfejtőlapok” aláírásával, a „megrendelések, a bejelentkezési űrlapok, az üzenetküldés, a jelentkezési lap” leadásával a Szerződés megkötésével az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

2.4.1 A szerződés megkötésének előkészítése, a szerződés teljesítése

Az Adatkezelő a megbízási, vállalkozási, szolgáltatási, munkaszerződésekben, valamint a Szándéknyilatkozat, Jelentkezési lap, Meghatalmazás és nyilatkozat, Megrendelés nyomtatványokon, valamint a Szerződések teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumokon (teljesítési igazolások, panaszbejelentés, biztosítótársasággal történő levelezés, stb.) megadott személyes adatokat a szerződés megkötésének előkészítése, és a szerződés teljesítése céljából - beleértve a szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is - kezeli. 

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  

a személyes adatok alapján az érintettet azonosítja, 

a személyes adatok alapján a szerződés megkötése céljából benyújtott kérelmeket elbírálja,

az érintett elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli,

bérleti szerződés esetén az egyéb adatokból az érintett fizetőképességének megállapítása céljából személyes adat-kezelést végez. 

A fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, ezért az érintett köteles a fenti célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az érintett ezen adatszolgáltatása elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni. 

A szerződéskötés elmaradása esetén az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott valamennyi adatot törli. 

Az Adatkezelő a fentieken túl a szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének céljából az Érintett alábbi személyes adatait a következő forrásokból gyűjti: az érintett hozzátartozóitól, munkáltatótól, hatóságtól, nyilvános adatbázisból vagy egyéb nyilvánosan hozzáférhető forrásból.

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli és őrzi: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47.§-ának (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig;

A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ának (2) bekezdése értelmében a számviteli bizonylatokat 8 évig;

A szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. panaszkezelés, karbantartás, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés/jogviszony megszűnésétől számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. 

A fentiektől eltérően a bér és munkaügyi nyilvántartásokat nem lehet selejtezni, mivel azokra a nyugdíj kiszámításához vagy a szolgálati idő megállapításához a fenti elévülési időn túl is szükség lehet.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat tartalmazó dokumentumok (számlák, számviteli bizonylatok, bér- és munkaügyi dokumentumok) eredeti példányát 5 évig tartja nyilván és őrzi.

2.5 Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése az adatoknak az Adatkezelőnek történő átadásával kezdődik és annak törléséig tart. Az Érintett az adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti Adatkezelőtől az 1.1 pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő az Érintett személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap. Amennyiben a törlési kérelem teljesítése a szerződésből/egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését ellehetetlenítené, úgy Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt felhívja az Érintett kérelmező figyelmét erre a tényre. 

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÁS, ADATBIZTONSÁG

3.1 Adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait - a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - a szerződések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az alábbi önálló adatkezelőnek minősülő harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja: 

könyvelő iroda

ügyvédi iroda,

biztosító társaság.

számlázóprogram

honlapfejlesztés

tárhelyszolgáltatás 

Az Adatkezelő partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzi meg, a partnerek kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretein belül, valamint az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.

Adatkezelőnél kizárólag Adatkezelő belső munkatársai, valamint Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai jogosultak adatfeldolgozói tevékenységre. Az Adatfeldolgozó kizárólag a szerződések/megbízások/megrendelések teljesítése érdekében ismeri meg a személyes adatokat. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá az érintett személyes adatait nem tárolja. Az Adatkezelő a szerződésesek teljesítése érdekében az érintett nevét, elérhetőségét, címét továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával.

3.2 Adatbiztonság

Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait és ezért minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani oly módon, hogy megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mind papíron alapon, mind elektronikus (digitális) formában bizalmasan kezeli és biztonságosan tárolja. A tároláshoz az érintett a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerésével kifejezetten hozzájárul. A szervert az Domain Regisztráció Kft. üzemelteti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a szervert üzemeltető a személyes adatokon technikai feladatokat, műveletek nem végez. Az Adatkezelő az üzemeltetővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette a személyes adatok biztonsága érdekében. 

 

4. AZ ÜGYFELEK ÉS EGYÉB ÉRINTETTEK JOGAI

4.1 Az Érintett hozzáférési joga (a tájékoztatáshoz való jog)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.  

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, továbbá az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére: 

(a) az adatkezelés célja, jogalapja; 

(b) a kezelt személyes adatok kategóriái;

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

(d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(f) a Tájékoztató 4.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

Amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 - tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 - napon belül írásban, közérthető formában választ ad. 

4.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte

vagy más módon kezelte;

b) az Érintett visszavonja a Tájékoztató 2.4.4. pontjában rögzített hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges: 

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő az adattörlést úgy hajtja végre, hogy az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. Az Adatkezelő a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Zárolás

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Közös rendelkezések: a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató 2.4.4. pontja szerinti hozzájárulás alapján, vagy a meghatározott szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. 

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. 

4.6 Jogorvoslati jog

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Honlap: http://naih.hu; 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400; 

Fax: +36-1-391-1410; 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. 

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

4.7 Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

4.8 Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 4.1. - 4.5 pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az érintettet azonosítani, az Adatkezelő az érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettek - amennyiben az értesítésre annak kézhezvételét követő 15 napon belül érdemben észrevételt nem tettek - elfogadják a módosított Tájékoztatóban foglaltakat. 

A jogszabályi rendelkezések alapján az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem szükséges.

 

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2018. május 25.